O nás – staviame v Rakúsku

Sme tím spolupracovníkov, ktorí dlhodobo pracujú v rôznych oblastiach stavebníctva v Rakúsku:

  1. Architektonické návrhy
  2. Technická dokumentácia stavby

    O nás - staviame v Rakúsku

    O nás – staviame v Rakúsku

  3. Stavebné povolenie
  4. Štátna podpora bývania
  5. Poradenstvo pre povolenie na stavebnú činnosť pre živnostníkov / spol. s r. o.
  6. Poradenstvo pre vysielanie zamestnancov stavebných firiem

Poskytujeme zastupovanie zákazníkov pred rakúskymi úradmi, tlmočnícke služby pre všetky oblasti života v Rakúsku, zabezpečíme potrebné doklady pre úspešné uskutočnenie stavby.

Pre investora zabezpečíme stavebné firmy na uskutočnenie stavebných činností, ktoré sú už zavedené na rakúskom stavebnom trhu a disponujú povolením (v opačnom prípade znáša pokuty stavebná firma, ale aj investor).

Vybavenie štátnej podpory bývania je pre nás už rutinnou záležitosťou.

Stavebné firmy vybavujeme potrebnými dokladmi, v súlade s Rakúskou legislatívou. Preberáme organizovanie a s tým spojené úlohy pri vysielaní zamestnancov. Sprostredkujeme Vám nevyhnutnú spoluprácu s rakúskymi stavebnými majstrami (Baumeister a Bauführer).

Poskytujeme tak ako rakúske daňové poradenstvo, tak aj vedenie účtovníctva v Rakúsku na vysokej profesionálnej úrovni.